Regulamin - Kraby na fali

Szukaj
Przejdź do treści

Menu główne:

Regulamin

Kraby na fali
REGULAMIN UCZESTNICTWA SZKOŁY PŁYWANIA KRABY NA FALI
1. Uczestnictwo w zajęciach jest możliwe po wykupieniu karnetu lub biletu jednorazowego.
2) Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przyjścia na zajęcia minimum 5 min. przed ich rozpoczęciem.
3) Wejście do szatni możliwe jest na 15 min. przed rozpoczęciem zajęć.
4) Uczestnik kursu Szkoły Pływania Kraby Na Fali pobiera klucz do szafki, za który jest odpowiedzialny na czas trwania zajęć. Za zgubienie kluczyka, użytkownik ponosi koszty wymiany zamka w szafce.
5) Uczestnicy zajęć zobowiązani są do zmiany obuwia na terenie basenu i szatni.
6) Czas trwania zajęć w wodzie wynosi 30 min. lub 45 min. w zależności od grupy  wiekowej.
7) Wchodzenie do wody podczas nieobecności prowadzącego zajęcia jest zabronione.
8) Opiekę nad grupą uczestniczącą w zajęciach w wodzie sprawuje 1 osoba – instruktor.
9) Do bezpośredniej opieki nad dzieckiem w wodzie zobowiązany jest opiekun dziecka.
10) Zabronione jest korzystanie ze wszelkiego rodzaju sprzętu bez nadzoru instruktora.
11) Wszystkie osoby znajdujące się na terenie basenu zobowiązane są do wypełnienia poleceń instruktora.
12) Uczestnicy mają możliwość odpracowania nieobecności w inny dzień z inną grupą, w trakcie trwania ważności karnetu. Warunkiem odpracowania jest wcześniejsze zgłoszenie nieobecności, co najmniej 12 godzin przed zajęciami:
a) karnet na semestr - upoważnia do odpracowania 7 nieobecności,
b) karnet roczny - upoważnia do odpracowania bez limitu.
13) Ze względu na możliwość odpracowania nieobecności umniejszanie kwoty karnetu oraz zwrot kosztów nie jest uwzględniany.
14) Dzieci przebywające na terenie obiektu są pod ścisłą kontrolą rodziców lub opiekunów.
15) Za bezpieczeństwo dzieci w szatni, odpowiedzialny jest rodzic lub opiekun.
16) Za rzeczy pozostawione w szatni organizator nie ponosi odpowiedzialności.
17) Każdy uczestnik zajęć, przed wejściem do wody zobowiązany jest do skorzystania z prysznica.
18) Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w tym z przyczyn niezależnych, zajęcia takie odrobione mogą być zgodnie z punktem 12.
19) Zajęcia są organizowane według opracowanych programów.
20) Dzieci do 3 roku życia mają obowiązek ćwiczyć w specjalnych pływackich pieluszkach, klient zobowiązuje się do zaopatrzenia we własnym zakresie.
21) Zajęcia mają charakter zorganizowany, ćwiczący wykonują polecenia tematyczne podane przez prowadzącego.
22) Uczestnicy zajęć mają zagwarantowane miejsce na kolejnym kursie po uprzedniej rezerwacji, co najmniej na dwa tygodnie przed jego zakończeniem.
23) Uczestnictwo w zajęciach Szkoły Pływania Kraby Na Fali jest równoznaczne z wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celach marketingowych szkoły pływania (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”
24) Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz publikacji multimedialnych (zdjęć i filmów z udziałem dziecka) dla potrzeb Organizatora Szkoły Pływania Kraby Na Fali.

Szkoła Pływania "Kraby na Fali"
Krzysztof Łuczak


 
Copyright 2016. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego